Kulturfestivalen 2018

Velkommen til idemyldringsmøte torsdag – det blir pizza og mingling fra kl 18.00 i Øvre vestibyle, Asker kulturhus!

 

Info om ny støtteordning for kulturaktiviteter på tvers av Asker, Hurum og Røyken.

 

Påmelding til neste års festival åpner også torsdag, på www.askerkulturfestival.no

Frist 15. februar