Julebrev fra kultursjefen

Kultursjef Jan Erik Lindøe i Asker kommune har skrevet et hyggelig og fint julebrev til hele kulturlivet i Asker:

Julebrev fra Kultursjefen – Asker kommune desember 2020

Kjære alle kulturvenner i Asker
Et annerledes og svært krevende år går mot slutten. Det første året som ny kommune skulle markeres med kulturopplevelser et helt år til ende. Slik ble det ikke, men det er heldigvis lysere tider i vente. I dette julebrevet får du vite litt om hva vi i Kulturliv jobber med, og noe av det vi sammen kan se frem mot i det nye året.

Kulturåret 2020
Høydepunktene sto i kø, der vi et helt år skulle ta del i spennende kultur, natur og friluftsopplevelser over hele Asker, sammen med det frivillige og profesjonelle kulturlivet. Vi skulle bli kjent med nye steder, mennesker og tradisjoner i hele den nye kommunen. Frem til mars gjennomførte vi flere aktiviteter, men da koronaen kom ble mulighetene færre. Heldigvis vil Asker kommune bruke midler på et kulturår i 2021, der vi kan ta igjen noen av de avlyste arrangementene og skape nye. Følg Kulturåret 2021 på facebook, der kulturrådgiver Hilde Wahl koordinerer planlagte og nye aktiviteter. Den 8. februar blir det digital workshop for kulturåret og tips til markedsføring i sosiale medier. Innspill sendes til hilde.wahl@asker.kommune.no

Ungkultur – kommunens ungdomsavdeling
Våre ungdomsklubber er åpne, men med begrenset kapasitet nå i desember. Vi håper på mer normale tilstander ut på nyåret. Neste år er det også duket for nye ungdomsarenaer på Holmen og i Røyken. Ellers blir det stor satsning inn mot UKM i 2021, med flere kurs og seminarer. Følg med på Ungkulturs facebook sider eller https://www.asker.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/kultur/ungkultur-asker/

Temaplan kultur
Temaplanen, som blir det styrende dokumentet og rammeverket for kulturområdet i et 12-års perspektiv, er nå under utarbeiding. Vi har hatt vår første medvirkningsmøte, med styret i Asker kulturråd. Hele vinteren og frem til påske vil vi gjennomføre flere møter og seminarer hvor vi henter inn ønsker og behov fra Askers kulturliv, frivillige og profesjonelle. Selve planen skal være ferdig til det vi kaller førstegangsbehandling i hovedutvalg for Medborgerskap oktober/november 2021 og endelig vedtas i kommunestyret våren 2022. Kulturrådgiver Ingunn Liabø Fauske tar gjerne imot innspill til temaplanen. Ingunn.liabo.fauske@asker.kommune.no

Kulturfrokost – uformell møteplass
Kulturfrokostene er en møte- og formidlingsplass der vi informerer om – og presenterer kulturlivet i Asker, enten digitalt eller «live». Vår første kulturfrokost på nyåret er tirsdag 2. februar, med et lite «Kick off» av året som kommer. Hva skjer i våre to kulturhus og andre spennende arrangementer i kommunen. Ønsker du å presentere en spennende plan, et arrangement eller har tips til innslag i kulturfrokosten, ta kontakt med kulturrådgiver Elise Hatlø, elise.hatlo@asker.kommune.no

Samarbeid mellom Trafo Kunsthall og Asker kommune.
I 2021 vil Galleri Trafo og Kulturliv ha flere seminarer om Dikemark som potensiell kulturnæringsklynge og positiv faktor for stedsutvikling på Dikemark. Asker kommune leier Galleri Dikemark, og gjennom samarbeidet vil Trafo Kunsthall bruke galleriet når de er vertskap for Østlandsutstillingen i 2021. Vi gleder oss til et spennende kunstår med utstillinger, Kunst Rett Vest i Lier, ny skulptur i Holmsbu og mye mer.

Flere nye Innbyggertorg
I løpet av mars blir det nye innbyggertorg i Heggedal og Slemmestad, og i Sætre fra sommeren. Dette er arenaer vi håper kulturlivet tar i bruk til møter, øvinger og fremføringer.

Asker kulturhus og Sekkefabrikken
Våre to kulturhus ønsker å åpne for arrangementer og forestillinger så snart koronasituasjonen tillater det. Vi planlegger for en første fase med inntil 200 publikummere og gjester, med tilsvarende avstandskrav som i høst. Videre at vi mot sommeren kan gå mere normale tider i møte. Følg med på kulturhusenes hjemmesider for oppdatert informasjon: https://askerkulturhus.no/ og https://www.sekkefabrikken.no/hjem

Asker kulturfestival
Vi håper å arrangere Asker kulturfestival i mai som tidligere år. Tentativ dato er 25. – 30. mai. Asker kulturfestival er Askers egen kulturuke, med lokale artister og arrangører, frivillige og profesjonelle side om side. Årets kulturfestival blir et samarbeid mellom Kulturliv og Asker kulturråd. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Ny og forbedret aktivitetskalender
Kommunens aktivitetskalender «Aktiv i Asker» kommer i ny og forbedret drakt tidlig neste år. Den blir en enda viktigere og mer aktuell kanal både for arrangører og alle som vil vite hva som skjer i Asker. Takk til alle som har bidratt med gode innspill i arbeidet med ny kalender.

Driftstilskudd og andre tilskuddsordninger
Midler til drift og tilskudd til arrangementer er viktig for alle lag og foreninger. Tilskuddsordningene for 2021 blir likt som i 2020, der man søker de gamle kommunenes tilskuddsordninger. Fra 2022 vil det være én felles søkeportal. Søknadsskjemaer og retningslinjer finner dere på https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og–innbyggersamarbeid/tilskuddsordninger/
Husk også å søke tilskudd fra andre tilskuddsordninger: Tilskuddsområder | Kulturrom , https://lottstift.no/nb/krisepakke-3-for-frivilligheten/ (NB søknadsfrist 15. januar 2021)

Asker kulturråd:
Asker kommune gir støtte til og samarbeider med paraplyorganisasjonen Asker kulturråd. Asker kulturråd skal være dialogpart og innspillspart for kulturlivet i Asker mot kommunen, både administrativt og politisk. Dersom din organisasjon enda ikke er medlem, kan dere melde dere inn via https://askerkulturrad.no/

En kulturbauta takker av!
Kulturrådgiver Rigmor Stenvik har gjennom snart 30 års fartstid i Asker kommune, bidratt til å løfte frem kulturskolen, kulturplaner og ikke minst styrt kommunens ressurser til glede for kulturlivets mange aktører i Asker. Rigmor blir nå pensjonist, og vi ønsker henne lykke til med en aktiv hverdag der også.