Handlingsplan

 • Starte arbeidet med å forberede kulturrådet for kommunesammenslåingen
 • Revidere vedtektene for tilpasning til kommunesammenslåingen. Resultatet fremlegges årsmøtet 2018 til behandling
 • Utarbeide styreinstruks
 • Årlig kulturkonferanse og kulturfestival
 • Delta i relevante råd og utvalg
 • Samarbeid med nærmiljøsentralene, frivillighetssentralen, kulturskolen og andre organisasjoner.
 • Videreføre samarbeidet med Bærum Kulturråd og øvrige kulturråd i vestregionen
 • Fortsette samarbeidet med kommunen i henhold til samarbeidsavtalen
 • Gjennomføre medlemsmøter med faglig innhold, informasjon o.l.
 • Avgi høringsinnspill i saker som har betydning for kulturlivet i Asker
 • Oppfølging av Landøya ungdomsskole
 • Delta i utformingen av Risenga ungdomsskole og kulturaktivitetssenter.
 • Gjennomføre styreseminar