Om oss

Paraplyorganisasjon for kulturlivet i Asker
Asker Kulturråd (AKR) er en paraplyorganisasjon for kulturlivet i Asker og arbeider for kulturell utvikling gjennom samarbeid med kulturorganisasjonene innenfor alle kulturformer. Gjennom samarbeidsavtalen med Asker kommune arbeider AKR aktivt for at Asker skal ha et godt og attraktivt kulturtilbud i hele kulturfeltet, så vel frivillig som amatør og profesjonelt.

AKR er høringsinstans for alle kultursaker i kommunen. Rammebetingelser for økonomi, lokaler og kulturpolitikk er tre sentrale områder for AKR. Kulturens plass i samfunnet gjennom hele livet er viktig for innbyggerne våre. AKR er en aktiv pådriver for at kulturen skal få en større del i samfunnet rundt oss og at det skal være «en dråpe kultur» i alt vi gjør.

Asker Kulturråd ønsker å bidra til at alle innbyggerne, både barn, ungdom og voksne, har et godt tilbud av kulturopplevelser. Både gjennom aktiv deltagelse og som publikum.