Folkemøte om kulturutviklingen i Slemmestad

Sammen med Asker kommune og Aksjonsgruppa for et levende kulturliv i Slemmestad inviterer Asker Kulturråd til folkemøte om kulturlokaler i forbindelse med utviklingen i Slemmestad sentrum. Møtet er åpent for alle som er interesserte i kulturlivet i Slemmestad. Vi ønsker spesielt velkommen lokale lag og foreninger som kor, korps, teatergrupper, danselag og så videre, til å komme og si sine ønsker og krav og forslag og ideer til nye kulturlokaler, både til øving og fremføring.

Folkemøtet er i Slemmestad MEK tirsdag 9. januar kl. 18-20. Enkel servering.

Arrangerer du festival eller større arrangementer i Asker?

I samarbeid med Asker kommune inviterer vi til møte og workshop for arrangører av festivaler og større arrangementer innen kunst og kultur i Asker kommune

På programmet:

 • Ordfører lene Conradi
 • Ann-Kristin Hageby, koordinator for reiseliv og opplevelser i Asker kommune
 • Julie Forchammer, bærekraftsekspert og festivalsjef
 • Hilde Nygård, rådgiver i kulturavdelingen i Asker kommune

Kulturpolitisk debattaften 20. november 2023

Mandag 20 november kl. 17.00 arrangerer kulturrådet kulturpolitisk debattaften i Asker Kulturhus

Samtlige 11 partier representert i kommunestyret er invitert til å debattere hva de vil bidra med for å utvikle og styrke kulturlivet i Asker i tiden fremover. Debatten blir ledet av politisk redaktør i budstikka, Dag Otter Johansen. Det blir også underholdning, servering og innlegg fra scenen.

Program:

 • Suppe og brød fra kl. 17.00 i foajeen
 • Underholdning av Dansesonen
 • Hilsen fra ordfører Lene Conradi
 • Innlegg av direktør for medborgerskap Christer Best Gulbrandsen og daglig leder i Kulturalliansen Marianne Ween
 • Pause med kaffe & kringle
 • Politikerdebatt ledet av politisk redaktør i budstikka Dag Otter Johansen

Påmelding

Meld deg på med navn, organisasjon du representer og epostadresse innen tirsdag 14. november til post@askerkulturråd.no

Videresend gjerne til andre i din organisasjon du mener bør melde seg på.

Velkommen!

Nyhetsbrev august 2023

 • Tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr for frivillige lag og foreninger

Tilskuddsordningen er ny for kulturlivet. Den har tidligere kun vært for idretten. Det er viktig å merke seg at det kan søkes om teknisk utstyr, dyre instrumenter, oppgraderinger av lokaler med mere, slik det er beskrevet i innledende tekst: «Det kan søkes om tilskudd til investering i kulturbygg, klubblokaler, kultur- og utescener, dyrt utstyr, dyre instrumenter og teknisk utstyr m.m.».

Her er det altså rom for å tenke nytt om hva dere ønsker tilskudd til. Ordningen er som nevnt ny for oss i kulturlivet. Dere vil se at søknadsskjemaet ikke er best mulig utformet. Dette vil bli endret når kommunen anskaffer en ny, heldigital søknadsløsning.

              Les mer og søk innen fristen 1. september her

 • Tilskuddsordninger
  • Kommunen har mange tilskuddsordninger og oversikt over en del andre, eksterne tilskuddsordninger. Neste frist for å søke aktivitetspotten er 1. september. Les mer og søk her
  • Om litt kommer det en helt ny tilskuddsordning fra kommunen for barn og unge som har behov for økonomisk støtte for å kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter. Følg med på tilskuddsiden til kommunen.
  • Lag og foreninger i frivilligheten kan søke momskompensasjon. Frist for å søke er 1. september. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her
  • Kulturrom har tilskuddsordninger for oppgraderinger og teknisk utstyr til av øvings- og fremføringslokaler. Neste søknadsfrist er 1. september. Les mer og søk her
  • Tilskuddsordningene i Asker skal evalueres i løpet av vinteren, meld gjerne inn til kommunen eller kulturrådet om endringsforslag. Kulturrådet har deltatt i arbeidet med ordningene og vi ønsker svært gjerne tilbakemeldinger fra dere. Ta gjerne kontakt med kulturrådet om dere lurer på noe eller har forslag til forbedringer
 • Vil du være med å forme fremtiden for sommerferieaktiviteter for barn og unge i Asker?

Modellen for sommerferieaktiviteter skal videreutvikles og Asker kommune ønsker hjelp og innsikt fra alle aktører som skaper sommerferieaktiviteter for å få til dette. Kommunen inviterer deg som enten er arrangør eller vil bli arrangør av sommerferieaktiviteter i Asker til et digitalt møte, for å dele erfaringer og gi innspill til hvordan vi sammen kan arrangere sommerferieaktiviteter i Asker. Målsettingen er å sikre at alle barn og unge får et sommerferietilbud. Les mer og bli med i digitalt møte tirsdag 29. august kl. 19.00 her

 • Mat:Beat i Heggedal 2. – 3. September

2.- 3. september blir det en helt ny festival i Asker, Mat:Beat i Heggedal. Festivalen er om to temaer de fleste liker, nemlig mat og musikk! Det er jo en aldeles herlig kombinasjon. Les mer og la deg friste til festivalbesøk på https://www.matbeat.info/

 • Aktivitetsmesse i Slemmestad 22. September

22. september arrangerer Asker idrettsråd og Asker kulturråd i samarbeid med Asker kommune/Slemmestad Innbyggertorg en aktivitetsmesse i Slemmestad idrettspark. Messen er tenkt for tilbydere innen fritidsaktiviteter for innbyggere i slemmestadområdet. Se vedlagte plakat for mer informasjon og hvordan du melder på din organisasjon.

 • Kulturpolitisk debattaften 20. November

Asker kulturråd arrangerer Kulturpolitisk debattaften mandag 20. november kl. 17.00 – 21.00 i Asker Kulturhus. Det blir kulturinnslag, åpning ved ordfører Lene Conradi, innlegg ved kommunedirektør Lars Bjerke og/eller direktør for medborgerskap Christer Best Gulbrandsen, faglig innlegg og enkel servering. Alle politiske partier er invitert til å stille til debatt om hvordan akkurat deres parti vil sette sitt preg på kulturutviklingen i kommunen. Det går ut formell invitasjon med komplett program og påmelding i oktober.

 • Hva Skjer i Asker

Aktivitetskalenderen https://www.hvaskjeriasker.no/ er en oversikt over veldig mange aktiviteter og arrangementer i hele Asker kommune. Alle som har en aktivitet, det være seg konserter og andre fremføringer, kurs og utdanningstilbud og andre åpne tilbud for allmenheten, oppfordres til å legge dette i aktivitetskalenderen.

Asker Kulturfestival 2023

Asker Kulturfestival arrangeres i år i perioden 3. – 11. juni. Det blir over hundre arrangementer i mange sjangre og for både store og små. Programmet finner du her: https://www.asker.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/asker-kulturfestival/