Asker Kulturråd søker daglig leder

Vil du være med på å utvikle kulturlivet i nye Asker kommune?

Asker Kulturråd søker en engasjert og utviklingsorientert daglig leder. Du skal bidra til å bedre rammevilkårene for kulturlivet, være med på å sette dagsorden innen kulturpolitikken og være et naturlig bindeledd mellom kulturrådet, dets medlemmer og befolkningen ellers.  

Arbeidsoppgaver

Som daglig leder vil du blant annet ha ansvaret for:

 • Daglig ledelse og drift av administrasjonen.
 • Være AKR sitt kontaktpunkt utad og representere kulturrådet i relevante fora.
 • Delta i arbeidet for å fremme, sikre og utvikle kulturlivets rammebetingelser og vilkår i Asker kommune.
 • Følge opp politiske prosesser, og forfatte høringsuttalelser fra kulturrådet i samarbeid med styret.
 • Ivareta kulturrådets tilstedeværelse på sosiale medier og holde kulturrådets nettside oppdatert.

Du må ha et sterkt engasjement for kulturlivet, ha gode lederegenskaper og lyst til å være med på å utvikle og bygge kulturlivet i nye Asker kommune. 1 januar 2020 blir Asker, Røyken og Hurum en kommune. God kjennskap til kulturlivet i minst en av de tre kommunene en forutsetning. Du skal jobber med de utfordringer som kan oppstå når tre kommuner med sine ulike organisasjoner slår seg sammen. Det er viktig å ha en god forståelse for slike prosesser. Du må være en god relasjonsbygger og kunne jobbe strategisk og langsiktig. Det er nødvendig med forståelse for kulturlivets mange behov og utfordringer. Du vil jobbe tett sammen med styret, og spesielt med styrets leder. Daglig leder er kulturrådets eneste ansatte, dette fordrer evne til å arbeide selvstendig, basert på styring av egen tid og innsats.

Kvalifikasjoner:

 • Solid kunnskap om politiske prosesser og arbeidsform.
 • God kjennskap til kulturlivet i Asker, Røyken og Hurum.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.
 • Løsningsorientert, fleksibel og evne til å tenke nytt.
 • Strukturert og evner å ha mange baller i luften.
 • Erfaring med drift av nettsider er en fordel.

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt. Lønn og andre betingelser etter avtale. Du må disponere egen bil, da det er noe reise- og møtevirksomhet. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid. Tiltredelse etter avtale. Stillingen finansieres gjennom bevilgninger fra Asker kommune, og er avhengig av at denne finansieringen videreføres.

For ytterligere informasjon kontakt:

Kristin Engebretsen

95282537, nestleder@askerkulturrad.no

Søknad med CV sendes innen 15 mai til :

post@askerkulturrad.no

Bli med på Kulturåret 2020

I 2020 blir Hurum, Røyken og Asker en kommune, og det vil vi feire med «Kulturåret 2020».

Fellesnemnda for nye Asker har opprettet en programkomité for Kulturåret 2020, som sammen med frivillige organisasjoner, profesjonelle utøvere og lokalt næringsliv, kunst- og kulturliv skal utarbeide forslag til kulturkalender for 2020.

Vi inviterer til å komme med forslag på hva dere ønsker å delta med i Kulturåret 2020.

Alle forslag til arrangementer som bør inngå i kulturkalenderen 2020 må sendes inn snarest – og senest 1. mai 2019 til post@askerkulturrad.no

Nå kan du igjen søke støtte til identitetsbyggende kulturarrangementer og prosjekter i Hurum, Røyken og Asker i 2019

Tilskuddet er et virkemiddel for å fremme felleskap og felles identitet gjennom tilskudd til kulturarrangementer og samarbeidsprosjekter på tvers av kommunegrensene i Hurum, Røyken og Asker.

Søknadsfrist 2. februar og 22. mai 2019

Hvem kan søke?

 1. Lag og foreninger hjemmehørende i Hurum, Røyken eller Asker kommune og som er registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret. Det gjelder innen kunst, kultur, idrett og friluft. Prosjektet må være et samarbeid mellom minst to kommuners lag og foreninger.
 2. Institusjoner, museer, profesjonelle osv. hjemmehørende i Hurum, Røyken eller Asker kommune. Prosjektet må være et samarbeid mellom deltagere fra minst to av kommunene.

Det ses spesielt etter prosjekter med stor samarbeidsfaktor, hvor flere lag og foreninger fra flere kommuner er med å lag noe nytt sammen.

Mer info og søknadsskjema finner dere her:
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/tilskuddsordning-for-identitetsbyggende-kulturarrangementer-og-prosjekter

 

Utescenen ved Asker kulturhus

Asker Musikkorps sin sommerkonsert i 2017 på utescenen i sentrum.

Vi håper du og din organisasjon vil være med å skape aktivitet på utescenen ved Asker kulturhus. Det er gratis å bruke scenen i sentrum. Du kan leie scenen så mange ganger du ønsker og inntil ett år i forveien.

For å reservere, ta kontakt med Asker kommune på utleielokaler@asker.kommune.no eller telefon 66 90 96 50.
Les mer ved å klikke her.