Tilskudd, priser og stipendier fra Viken fylkeskommune

Kaninen foran Asker Kulturhus

Viken fylkeskommune har flere forskjellige tilskuddsordninger innen kunst- og kulturfeltet. Nå er det på tide å søke om tilskudd til dine arrangementer og prosjekter for første halvår 2021, fristen er 15. februar. For annet halvår er fristen 15. mars. Les mer om disse og søk om tilskudd her