Bli med på Kulturåret 2020

I 2020 blir Hurum, Røyken og Asker en kommune, og det vil vi feire med «Kulturåret 2020».

Fellesnemnda for nye Asker har opprettet en programkomité for Kulturåret 2020, som sammen med frivillige organisasjoner, profesjonelle utøvere og lokalt næringsliv, kunst- og kulturliv skal utarbeide forslag til kulturkalender for 2020.

Vi inviterer til å komme med forslag på hva dere ønsker å delta med i Kulturåret 2020.

Alle forslag til arrangementer som bør inngå i kulturkalenderen 2020 må sendes inn snarest – og senest 1. mai 2019 til post@askerkulturrad.no