Kulturstipend og jubileumstilskudd 2020

Nå kan unge i Asker søke om kulturstipend

Søknadsfrist for kulturstipend er 1. mai. Jubileumstilskudd søkes det om fortløpende.

Stipend- og jubileumsordningene har vært ulike i de tre tidligere kommunene Hurum, Røyken og Asker. For kulturstipendiene og jubileumstilskudd er det bestemt at det er ordningen fra gamle Asker som gjelder for hele den nye kommunen inneværende år.

200.000 kroner i potten
I 2020 skal det deles ut 200.000 kroner til unge kultur- og idrettsutøvere. Stipendene er på 10.000 kroner hver og deles til ti heldige idrettsutøvere og ti kulturutøvere. Søknadsfristen er 1. mai.

   ‒ Med stipendene ønsker vi å premiere oppnådde resultater, men også å stimulere til videre satsing, forklarer Jan Erik Lindøe, kultursjef i Asker kommune.

For begge stipendordningene må søkerne ha folkeregistrert adresse i Asker. Stipendene deles primært ut til søkere mellom 16 og 25 år og som ikke har mottatt kommunalt stipend tidligere.

Søkere til kulturstipendene må være på viderekommende nivå.

Jubileumstilskudd til organisasjoner
For jubileumstilskudd er det også reglene for gamle Asker som gjelder for inneværende år.

  ‒ Ordningen med jubileumstilskudd har også vært praktisert ulikt i de tre tidligere kommunene, forklarer Jan Erik Lindøe. Tilskuddet innebærer at frivillige lag og foreninger, som er registrert i frivillighetsregisteret, kan søke om jubileumstilskudd ved rundt jubileum, det vil si hvert 25. jubileumsår. Ordningen har tilbakevirkende kraft fra kommunesammenslåingen trådte i kraft 1. januar i år og kan søkes på gjennom hele året.

Ytterligere informasjon om formål, søknadskriterier og tilgang til elektronisk søknadsskjema finner du her under frivillighet og innbyggersamarbeid på asker.kommune.no