Nyhetsbrev august 2023

 • Tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr for frivillige lag og foreninger

Tilskuddsordningen er ny for kulturlivet. Den har tidligere kun vært for idretten. Det er viktig å merke seg at det kan søkes om teknisk utstyr, dyre instrumenter, oppgraderinger av lokaler med mere, slik det er beskrevet i innledende tekst: «Det kan søkes om tilskudd til investering i kulturbygg, klubblokaler, kultur- og utescener, dyrt utstyr, dyre instrumenter og teknisk utstyr m.m.».

Her er det altså rom for å tenke nytt om hva dere ønsker tilskudd til. Ordningen er som nevnt ny for oss i kulturlivet. Dere vil se at søknadsskjemaet ikke er best mulig utformet. Dette vil bli endret når kommunen anskaffer en ny, heldigital søknadsløsning.

              Les mer og søk innen fristen 1. september her

 • Tilskuddsordninger
  • Kommunen har mange tilskuddsordninger og oversikt over en del andre, eksterne tilskuddsordninger. Neste frist for å søke aktivitetspotten er 1. september. Les mer og søk her
  • Om litt kommer det en helt ny tilskuddsordning fra kommunen for barn og unge som har behov for økonomisk støtte for å kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter. Følg med på tilskuddsiden til kommunen.
  • Lag og foreninger i frivilligheten kan søke momskompensasjon. Frist for å søke er 1. september. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her
  • Kulturrom har tilskuddsordninger for oppgraderinger og teknisk utstyr til av øvings- og fremføringslokaler. Neste søknadsfrist er 1. september. Les mer og søk her
  • Tilskuddsordningene i Asker skal evalueres i løpet av vinteren, meld gjerne inn til kommunen eller kulturrådet om endringsforslag. Kulturrådet har deltatt i arbeidet med ordningene og vi ønsker svært gjerne tilbakemeldinger fra dere. Ta gjerne kontakt med kulturrådet om dere lurer på noe eller har forslag til forbedringer
 • Vil du være med å forme fremtiden for sommerferieaktiviteter for barn og unge i Asker?

Modellen for sommerferieaktiviteter skal videreutvikles og Asker kommune ønsker hjelp og innsikt fra alle aktører som skaper sommerferieaktiviteter for å få til dette. Kommunen inviterer deg som enten er arrangør eller vil bli arrangør av sommerferieaktiviteter i Asker til et digitalt møte, for å dele erfaringer og gi innspill til hvordan vi sammen kan arrangere sommerferieaktiviteter i Asker. Målsettingen er å sikre at alle barn og unge får et sommerferietilbud. Les mer og bli med i digitalt møte tirsdag 29. august kl. 19.00 her

 • Mat:Beat i Heggedal 2. – 3. September

2.- 3. september blir det en helt ny festival i Asker, Mat:Beat i Heggedal. Festivalen er om to temaer de fleste liker, nemlig mat og musikk! Det er jo en aldeles herlig kombinasjon. Les mer og la deg friste til festivalbesøk på https://www.matbeat.info/

 • Aktivitetsmesse i Slemmestad 22. September

22. september arrangerer Asker idrettsråd og Asker kulturråd i samarbeid med Asker kommune/Slemmestad Innbyggertorg en aktivitetsmesse i Slemmestad idrettspark. Messen er tenkt for tilbydere innen fritidsaktiviteter for innbyggere i slemmestadområdet. Se vedlagte plakat for mer informasjon og hvordan du melder på din organisasjon.

 • Kulturpolitisk debattaften 20. November

Asker kulturråd arrangerer Kulturpolitisk debattaften mandag 20. november kl. 17.00 – 21.00 i Asker Kulturhus. Det blir kulturinnslag, åpning ved ordfører Lene Conradi, innlegg ved kommunedirektør Lars Bjerke og/eller direktør for medborgerskap Christer Best Gulbrandsen, faglig innlegg og enkel servering. Alle politiske partier er invitert til å stille til debatt om hvordan akkurat deres parti vil sette sitt preg på kulturutviklingen i kommunen. Det går ut formell invitasjon med komplett program og påmelding i oktober.

 • Hva Skjer i Asker

Aktivitetskalenderen https://www.hvaskjeriasker.no/ er en oversikt over veldig mange aktiviteter og arrangementer i hele Asker kommune. Alle som har en aktivitet, det være seg konserter og andre fremføringer, kurs og utdanningstilbud og andre åpne tilbud for allmenheten, oppfordres til å legge dette i aktivitetskalenderen.