Kulturpolitisk debattaften mandag 11. november

Asker Kulturråd har gleden av å invitere til kulturpolitisk debatt mandag 11. november kl. 17.00 i Asker Kulturhus.

Om bare to måneder blir Asker en helt ny kommune. Menneskene er de samme, men vi blir mange flere i den nye, store kommunen. Den nye kommunen skal ha et rikt kulturliv med gode tilbud til alle, både store og små, frivillige og profesjonelle.

Det første året i den nye, store kommunen er utpekt til å være Kulturåret 2020. Vi håper alle arrangementene i kulturåret vil være med på å skape grunnlaget for at Asker skal bli landets beste kulturkommune.

Asker Kulturråd har invitert de nye politikerne i Asker til kulturpolitisk debatt. Det blir spennende å høre hva de tenker og hva de vil gjøre med kulturlivet i de neste årene.

Vi ønsker alle kulturinteresserte hjertelig velkommen!

Med tanke på servering ber vi om din påmelding innen 4. november på epost: post@askerkulturrad.no

Klikk her for program

Kulturboost i Sekkefabrikken 26. september kl. 18.

Asker Kulturråd har gleden av å invitere kulturorganisasjonene i nye Asker til en kulturworkshop i Sekkefabrikken i Slemmestad. Formålet er å bli bedre kjent, blant annet gjennom en idémyldring  om kulturelt samarbeid i den nye kommunen.

Det blir mat, underholdning fra Dansesonen og minikonsert med Shaun Bartlett.
Vi håper at så mange kunst- og kulturorganisasjoner som mulig har anledning til å komme og gleder oss til å kickstarte kultursamarbeidet i den nye storkommunen

Meld deg på ved å sende en epost til post@askerkulturrad.no innen 19. september

Klikk her for programmet

NY DAGLIG LEDER I AKR

Vi har gleden av å informere om at Erik de Mora er ansatt som daglig leder fra 15. august. Erik har vært styremedlem i Asker kulturråd i flere år, de siste som styreleder.

Samtidig benytter vi anledningen til å takke Lisbeth Nilsen for hennes gode innsats og engasjement som daglig leder.

Takket være økte bevilgninger fra kommunen har vi nå kunnet utvide stillingen til en heltidsstilling, og Lisbeth, som har hatt en deltidsstilling, har valgt å fratre.

Bli med på Kulturåret 2020

I 2020 blir Hurum, Røyken og Asker en kommune, og det vil vi feire med «Kulturåret 2020».

Fellesnemnda for nye Asker har opprettet en programkomité for Kulturåret 2020, som sammen med frivillige organisasjoner, profesjonelle utøvere og lokalt næringsliv, kunst- og kulturliv skal utarbeide forslag til kulturkalender for 2020.

Vi inviterer til å komme med forslag på hva dere ønsker å delta med i Kulturåret 2020.

Alle forslag til arrangementer som bør inngå i kulturkalenderen 2020 må sendes inn snarest – og senest 1. mai 2019 til post@askerkulturrad.no

Nå kan du igjen søke støtte til identitetsbyggende kulturarrangementer og prosjekter i Hurum, Røyken og Asker i 2019

Tilskuddet er et virkemiddel for å fremme felleskap og felles identitet gjennom tilskudd til kulturarrangementer og samarbeidsprosjekter på tvers av kommunegrensene i Hurum, Røyken og Asker.

Søknadsfrist 2. februar og 22. mai 2019

Hvem kan søke?

  1. Lag og foreninger hjemmehørende i Hurum, Røyken eller Asker kommune og som er registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret. Det gjelder innen kunst, kultur, idrett og friluft. Prosjektet må være et samarbeid mellom minst to kommuners lag og foreninger.
  2. Institusjoner, museer, profesjonelle osv. hjemmehørende i Hurum, Røyken eller Asker kommune. Prosjektet må være et samarbeid mellom deltagere fra minst to av kommunene.

Det ses spesielt etter prosjekter med stor samarbeidsfaktor, hvor flere lag og foreninger fra flere kommuner er med å lag noe nytt sammen.

Mer info og søknadsskjema finner dere her:
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/tilskuddsordning-for-identitetsbyggende-kulturarrangementer-og-prosjekter