Folkemøte om kulturutviklingen i Slemmestad

Sammen med Asker kommune og Aksjonsgruppa for et levende kulturliv i Slemmestad inviterer Asker Kulturråd til folkemøte om kulturlokaler i forbindelse med utviklingen i Slemmestad sentrum. Møtet er åpent for alle som er interesserte i kulturlivet i Slemmestad. Vi ønsker spesielt velkommen lokale lag og foreninger som kor, korps, teatergrupper, danselag og så videre, til å komme og si sine ønsker og krav og forslag og ideer til nye kulturlokaler, både til øving og fremføring.

Folkemøtet er i Slemmestad MEK tirsdag 9. januar kl. 18-20. Enkel servering.